Investera – Costa del Sol

 

Det förträffliga med att investera genom oss i fastigheter eller i affärsverksamheter här på Costa del Sol.

Värdering av fastighet, affärsverksamhet eller nybyggnation.

Investeringsrådet är investera inte allt inom ett område.

Möjlighet till god avkastning idag på dina investeringar

Potentiella hyresinkomster.

Mycket låga räntor.

Solid infrastruktur.

Uppdaterat juridiskt ramverk för att skydda dig.

Tillfället att njuta av en investering som ökar i värde.

 

Som vi alla vet är pengar på banken idag i bästa fall en nollinvestering . Men med de idag låga räntesatser som du erbjuds kan tillfället att investera i fastigheter utgöra en bra grund för placering på Costa del Sol både som privat investering och i bolagsform.

Varför investera på Costa del Sol?

Varje vecka rapporteras det i en mängd artiklar om konjunkturen inom byggnads och fastighetsmarknaden på Costa del sol. Tillförlitsfaktorn på Costa del Sol är idag hög. Kusten upplever återigen en renässans efter en period av återhämtning, där kulturen, säkerheten och det geografiska läget spelar en viktig roll.
 
För att sammanfatta medierapporteringen på Costa del Sol så ökar tillväxten markant, vilket också bekräftas av färsk statistik. Vi ser en expansion och optimism inom dom flesta sektorerna.
 
Denna känsla av optimism avspeglar sig, de offentliga inkomsterna ökar, inom inrättningar, attraktioner och infrastruktur parat med privata investeringsprojekt av alla slag. Det skulle glädja oss på Marley Properties Marbella att få hjälpa dig att omvandla din unika investeringsvision på Costa del Sol till en realitet.

Golden Visa Spanien

Marley Properties Marbella använder sig av den bästa juridiska rådgivningen vilket är av stor vikt när man söker uppehållstillstånd i Spanien, allmänt känt som ‘Golden Visa’. Man har också flexibiliteten att ordna ett ‘Fiscal Residency’ om du befinner dig i Spanien mer än 180 dagar per år.
 
Den nya lagen kom i bruk 30 september 2013 och alla nationaliteter är berättigade. Följande krav gäller:

– Investering av minimum € 500,000.00 i fastigheter.
– Bevis på sjukförsäkring
– Bevis på att kunna försörja sig och sin familj samt att ha råd med underhåll av fastigheten.
– Inga anmärkningar i brottsregistret.

Frågor och svar

– Kan jag köpa flera fastigheter som har ett sammanlagt värde överstigande minimumsumman? JA

– Kan jag få lån som överstiger minimumsumman? JA-men prövas vid alla ärenden.

– Kan två personer i bådas namn tillsammans köpa till minimumsumman? NEJ-I ett sådant fall blir ingen av personerna berättigade eftersom varje person representerar 50%, vilket betyder att € 100,000.00 måste investeras.
EMELLERTID, om familjens huvudman åtager sig att försörja resten av familjen genom ett Sponsringsbrev kan även uppehållstillstånd för den övriga familjen erhållas.

– Om jag har köper en off-plan fastighet och jag har betalt en insats som överstiger minimumsumman kan jag då få uppehållstillstånd? NEJ – det får du bara när du mottagit köpebrevet.

– Kan jag få uppehållstillstånd om jag köper genom ett utländskt företag? JA- så länge du har aktiemajoriteten.

– Kan jag lämna in en ansökan om ett förvärv som gjordes innan denna lag trädde i kraft 2013? JA- denna skulle granskas retroaktivt.

– Har ansökningen någon deadline? NEJ-det finns ingen deadline.

– Hur länge gäller uppehållstillståndet? Till att börja med 1 år, därefter förnyas det vartannat år under förutsättning att dina omständigheter inte förändras.

Andra fördelar::

– Idag är det ca 10 dagars handläggning för den första uppehållsperioden jämfört med ca 1 år tidigare.

– En enkel procedur vid förnyande av Golden Visat tar idag 20 dagar.

– Man behöver heller inte stanna i Spanien under någon viss tidsperiod så länge man besöker Spanien 1 gång under tillståndsperioden.

– Du kommer att förbli skattemässigt bosatt i ditt hemland så länge du är i Spanien mindre än 180 dagar per år.

För mer detaljerad information kring investerings möjligheterna på Costa del sol, tveka inte att kontakta oss.

Vi talar engelska, spanska, svenska och finska. Vänligen fyll i formuläret till höger och vi kommer att ta kontakt med dig snarast.

Boka din investeringsresa

Pin It on Pinterest